Mindfulness individueel

In sommige situaties past een individueel traject beter. Veel mensen kennen de mindfulness training als een groepstraining. Het voordeel hiervan is dat je van elkaar leert en merkt dat we allemaal met dezelfde dingen worstelen.

Toch kan een individuele training ook veel bieden:

  • De afspraken duren meestal wat korter: een uur in plaats van 2,5 uur.
  • Je kunt op elk moment starten.
  • Er is meer flexibiliteit in het maken van afspraken.

De thema’s die aan bod komen bij de mindfulness individueel komen grotendeels overeen met de thema’s die tijdens de groepstraining aan bod komen. Veel mensen kiezen voor zeven bijeenkomsten van een uur. Uiteraard bespreken we tijdens het intakegesprek je wensen en de mogelijkheden en kunnen we een programma op maat maken.

P.s. Uit onderzoeken blijkt dat individuele mindfulness net zo effectief kan zijn als mindfulness in groepsverband, lees hier de samenvattingen van twee onderzoeken onder verschillende doelgroepen:

  1. Waarom mindfulness individueel
  2. Cognitieve therapie versus mindfulness individueel

nienke-heijbroekGun jezelf de tijd voor
rust en reflectie.