Effecten van de compassietraining

Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek laat zien dat de training leidt tot significant meer zelfcompassie, mindfulness en compassie voor anderen. Er treedt een vermindering op van depressie, gepieker, stress en vermijding van moeilijke uitdagingen. Het leven wordt over het algemeen als meer bevredigend ervaren.

De ontwikkelaars van Mindul Self Compassiontraining (MSC), Christopher Germer (Harvard) en Kristin Neff (University of Texas), zijn beide wetenschappers. Ze hebben het geven van trainingen voortdurend gepaard laten gaan met onderzoek.

Betere relaties
Met de training versterk je je vermogen tot empathie en verbinding. Maar vooral ook werk je aan het vermogen om aan jezelf te geven wat je nodig hebt, zodat je hiervoor niet primair afhankelijk bent van de ander. Ook leer je waarderen wat er wel is, en niet alleen de nadruk te leggen op wat je mis.

Tenslotte ontwikkel je het vermogen om de ander te zien zoals hij/zij is, met kwaliteiten én valkuilen, en hiervoor compassie op te brengen.
Compassietraining leidt tot betere relaties, in de liefde, in familie- en vriendenkring, en op het werk.

Grotere motivatie
De compassietraining vergroot de intrinsieke motivatie om te leren en te groeien. Je legt je persoonlijke maatstaven net zo hoog, alleen ben je minder ontdaan als daar niet aan wordt voldaan. Ook neemt de kans toe dat je het opnieuw probeert als iets niet is gelukt.

Meer veerkracht
Compassietraining levert meer veerkracht op in het omgaan met pijn, verdriet, moeite en tegenslag. Compassietraining leert je deze reactie te herkennen en hierop met vriendelijkheid en begrip te reageren. In plaats van vast te blijven zitten in ‘het moet anders’, investeer je eerder energie in ‘wat heb ik nu nodig’.

Meer verbondenheid
Als we tegenspoed ervaren, denken we vaak dat we de enigen zijn op de wereld die dit overkomt. We voelen ons geïsoleerd. Dit is waarschijnlijk een evolutionair bepaalde reactie. Toch is juist in tijden van ongemak en lijden het je verbonden voelen als een balsem voor de pijn.

Iedereen die een compassietraining volgt rapporteert een groter gevoel van verbondenheid met de mensen en de wereld om zich heen. Dit is moeilijk meetbaar. Indirect wordt het wel zichtbaar in de volgende gevonden effecten:

  • Meer compassie en empathie voor anderen.
  • Meer vergeving van anderen.
  • Meer zorgzaamheid en ondersteunend gedrag binnen relaties (als dusdanig beoordeeld door partners).

nienke-heijbroekGun jezelf de tijd voor
rust en reflectie.